Lista på produkter efter tillverkare MGB Starbridge

MGB Starbridge International Ltd är tillverkare av en av världens finaste Flakmopeder, MGB Delivery EL, som är svenskdesignad både i utseende och teknik. MGB Delivery EL finns med 3 olika motoralternativ.

MGB Starbridge AB/Svenska Motorimporten som arbetat i fordonsbranchen i drygt 35 år, har som ambition att sälja de bästa och mest prisvärda produkterna inom respektive produktgrupp. Deras mål är också att deras produkter skall tillhöra de mest miljövänliga.

"Miljöbäst är inte bara vad ett fordon släpper ut i avgaser, det är också valet av tillverkningsmaterial, detaljer och deras hållbarhetstid.

Förutom våra många privatkunder, säljer vi idag mycket av våra produkter till kommuner, vårdanläggningar, skolor, fastighetsförvaltare och företag av alla de slag, som ser det praktiska och inte minst den långsiktigt ekonomiska fördelen i El- och trampfordon med last- och transportförmåga."